Usługi prawne

Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz podmiotów gospodarczych w szczególności w zakresie:

 • reprezentacji przed sądami i innymi podmiotami;
 • sporządzania pism procesowych, w tym pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń;
 • sporządzania ustnych i pisemnych opinii prawnych;
 • udzielania porad prawnych;
 • sporządzania projektów pism i umów, w tym ugód;
 • analizy prawnej treści umów;
 • pomocy przy polubownym rozwiązaniu sporu;
 • pomocy w negocjacjach oraz prowadzenia negocjacji;
 • dochodzenia roszczeń;
 • windykacji należności (egzekucji);
 • obsługi spółek prawa handlowego;
 • obsługi stowarzyszeń;
 • obsługi wspólnot mieszkaniowych;
 • prawa rodzinnego - rozwód, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, wykonywanie kontaktów z dzieckiem, podział majątku wspólnego;
 • prawa pracy - przywrócenie do pracy, odszkodowania za niezasadne wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę;
 • prawa spadkowego - stwierdzenie nabycia spadku, zapłata zachowku, dział spadku.

 

statuetka

Oferta

spotkanie w biurze

Prawo cywilne

Czytaj więcej...
waga sędziowska i ludzie

Prawo rodzinne

Czytaj więcej...
podpisywanie dokumentu

Prawo spadkowe

Czytaj więcej...
kajdanki i młot sędziowski
osoba z ręką w gipsie

Ubezpieczenia społeczne

Czytaj więcej...
młotek oraz książka sędziowski
mężczyzna w garniturze