Prawo pracy

Prawo pracy to zbiór norm prawnych dotyczących stosunku pracy, który określa prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców. Jest to jedna z dziedzin prawa, która bezpośrednio dotyka znaczną część społeczeństwa. Od wielu lat pomagam pracownikom bronić się przed zwolnieniem. Zapewniam obsługę prawną w zakresie przywrócenia do pracy, odszkodowania za niezasadne wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę.

 

Młot sędziowski i hełm ochronny