Prawo rodzinne

Prawo rodzinne reguluje majątkowe i osobiste stosunki powstałe w wyniku zawarcia związku małżeńskiego, pomiędzy rodzicami i dziećmi oraz wynikające z pokrewieństwa i powinowactwa. Ze względu na emocjonalny charakter spraw z zakresu prawa rodzinnego, zdecydowanie warto skorzystać z pomocy doświadczonego radcy prawnego. Oferuję pomoc prawną w zakresie podziału majątku wspólnego, wykonywania i ustalenia kontaktów z dzieckiem oraz spraw alimentacyjnych i rozwodowych.

 

waga sędziowska