Prawo spadkowe

Z chwilą śmierci spadkodawcy jego prawa i obowiązki o charakterze majątkowym i cywilnoprawnym przechodzą na spadkobierców. Prawo spadkowe przewiduje określone zasady przekazywania majątku oraz zobowiązań. Oferuję pomoc prawną z zakresu działu spadku, stwierdzenia nabycia spadku oraz zapłaty zachowku.

 

podpisywanie dokumentów